TOUR DU LỊCH SÓC SƠN 2 NGÀY 1 ĐÊM

TOUR DU LỊCH SINH THÁI MY HILL - HỒ ĐỒNG QUAN 2 NGÀY 1 ĐÊM

+ Ngủ lều trại và hoà mình với thiên nhiên núi rừng

+ Ăn tiệc nướng và ca hát ngoài trời

+ Tham gia Team Building và các hoạt động ngoài trời

+ Thời gian 1 ngày

+ Phượng tiện ô tô

Chỉ với

638,000đ/khách

TOUR DU LỊCH MY HILL - VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG 2 NGÀY 1 ĐÊM

+ Tham quan kiến trúc Việt theo dòng lịch sử

+ Tham gia Team Building và các hoạt động ngoài trời

+ Ngủ lều trại và hoà mình với thiên nhiên

+ Thời gian 2 ngày 1 đêm

+ Phượng tiện ô tô

Chỉ với

838,000đ/khách

TOUR DU LỊCH SINH THÁI THIÊN PHÚ LÂM 2 NGÀY 1 ĐÊM

+ Tham quan và trải nghiệm không gian núi rừng

+ Tham gia Team Building và các hoạt động ngoài trời

+ Ngủ lều trại và hoà mình với thiên nhiên

+ Thời gian 1 ngày

+ Phượng tiện ô tô

Chỉ với

589,000đ/khách

TOUR DU LỊCH THIÊN PHÚ LÂM - VIỆT PHỦ THÀNH CHƯƠNG 2 NGÀY 1 ĐÊM

+ Tham quan kiến trúc Việt theo dòng lịch sử

+ Tham gia Team Building và các hoạt động ngoài trời

+ Ngủ lều trại và hoà mình với thiên nhiên

+ Thời gian 2 ngày 1 đêm

+ Phượng tiện ô tô

Chỉ với

789,000đ/khách
TOP